Podatki i opłaty

Nasza specjalizacja obejmuje takie podatki i opłaty jak:

  • Podatek od nieruchomości;
  • Podatek od środków transportowych;
  • Opłata za korzystanie ze środowiska.

W wyniku analizy przeprowadzonej przez naszych ekspertów Przedsiębiorstwo uzyskuje szczegółowy obraz struktury ponoszonych kosztów za okresy przeszłe i okres bieżący, zarówno na płaszczyźnie prawnej jak i technicznej.

Zespół specjalistów Bayern Consulting poddaje ekspertyzie wszystkie elementy mające wpływ na wysokość obciążeń     w wyżej wymienionych obszarach kosztowych i przedstawia wyniki prac w formie raportu z analizy.

Optymalizacja realizowana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a efektem współpracy jest nie tylko odzyskana nadpłata, potwierdzona przez odpowiednie organy administracji, ale także niższe obciążenia podatkowe w przyszłości.

Elastyczność

dostosowania warunków

Bezpieczeństwo

na każdym poziomie

Profesjonalizm

kadry wdrożeniowej

Terminowość

celów projektowych