Koszty ZUS

Analiza wysokości składek odprowadzanych do ZUS przeprowadzana jest dla okresów przeszłych i bieżących. Może ona także skutkować obniżeniem wysokości ponoszonych opłat dla okresów przyszłych.

Nasi eksperci na bieżąco monitorują wszelkie zmiany i nowelizacje w przepisach, co skutkuje solidną wiedzą na temat  zagadnień związanych z obciążeniami ZUS-owskimi. Analiza obejmuje między innymi szczegółowe badanie dokumentacji dostarczonej przez Przedsiębiorstwo do ZUS, weryfikacji zasadności naliczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wybranych składek oraz aktualnie obowiązujacych przepisów dla poszczególnych sektorów działalności.

Podobnie jak w pozostałych obszarach kosztowych, wynagrodzenie pobieramy wyłącznie w przypadku zidentyfikowania    i wdrożenia oszczędności, uprzednio potwierdzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Elastyczność

dostosowania warunków

Bezpieczeństwo

na każdym poziomie

Profesjonalizm

kadry wdrożeniowej

Terminowość

celów projektowych