Koszty usług obcych

Proponujemy dogłębną analizę ponoszonych przez Państwa kosztów usług obcych takich jak:

  • Usługi telekomunikacyjne;
  • Usługi ochrony mienia i osób;
  • Usługi porządkowe;
  • Usługi reklamowe;
  • Usługi transportowe i leasingu pojazdów;
  • Energia elektryczna.

Nasi specjaliści szczegółowo analizują wszystkie czynniki kosztotwórcze składające się na wysokość opłat w tych obszarach. Analiza realizowana jest zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej jak i procesów.

Doskonała znajomość rynku, doświadczenie zakupowe i odpowiednio skonfigurowane procesy pozwalają nam na zaproponowanie Państwu lepszych, zoptymalizowanych  warunków współpracy z Państwa dostawcami.

Nasze zaangażowanie jest pełne, odnosi się nie tylko do przygotowania raportu z analizy, ale także do negocjowania w Państwa imieniu nowych warunków umownych z dostawcami usług, nadzorowania prawidłowego ich wdrożenia i ciągłego monitoringu kosztów w całym okresie obowiązywania umowy.

Elastyczność

dostosowania warunków

Bezpieczeństwo

na każdym poziomie

Profesjonalizm

kadry wdrożeniowej

Terminowość

celów projektowych