Optymalizacja kosztów

Kompleksowa analiza i optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa

Naszym Klientom proponujemy szczegółową analizę kosztów Przedsiębiorstwa w 4 obszarach, zarówno kosztów pośrednich jak i bezpośrednich:

  • Podatki i opłaty;
  • Koszty usług obcych;
  • Koszty z tytułu składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • Zużycie energii elektrycznej i gazu.

Podatki i opłaty Koszty usług obcych Koszty ZUS

Elastyczność

dostosowania warunków

Bezpieczeństwo

na każdym poziomie

Profesjonalizm

kadry wdrożeniowej

Terminowość

celów projektowych