Usługi

Optymalizacja kosztów

Naszym Klientom proponujemy szczegółową analizę kosztów Przedsiębiorstwa w 4 obszarach, zarówno kosztów pośrednich jak i bezpośrednich:

Podatki i opłaty Koszty usług obcych Koszty ZUS

Optymalizacja procesów

Optymalizacja procesów: łączna zmiana istniejącego procesu w zakresie wybranych parametrów, która ma przynieść w ostatecznym bilansie oszczędności czasu, zasobów, surowców oraz podniesienie efektywności określonego procesu.

Lean manufacturing Narzędzie witness Systemy informatyczne

Optymalizacja zarządzania

Naszym klientom proponujemy opracowanie ujednoliconych procedur jak i procesów odnoszących się do różnych systemów, które z pewnością przyczynią się do bardziej skutecznego osiągnięcia celów wynikających z polityki firmy.

Zobacz więcej na temat optymalizacji zarządzania

Elastyczność

dostosowania warunków

Bezpieczeństwo

na każdym poziomie

Profesjonalizm

kadry wdrożeniowej

Terminowość

celów projektowych